HUMMER-PRAGUE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů CAR EXECUTIVE SERVICE S.R.O.

Platby:

V hotovosti

Při platbě transferu nebo jiné služby v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce společnosti pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, tj. britskou libru (GBP), euro (EUR), americký dolar (USD) a další. Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený společností, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace.

Bankovním převodem

Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na vyžádání nebo kdy Společnost tuto platební možnost Zákazníkovi povolila. Společnost může požadovat uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky, v opačném případě je oprávněna objednávku zrušit. Faktury mohou být vydány pouze v CZK. U faktur vystavených pro zahraniční odběratele, kde je cena přepravy nižší než 5 000 Kč, je společnost oprávněná účtovat manipulační poplatek 200 Kč za přijetí zahraniční platby.

Platba za služby provedené společností CAR EXECUTIVE SERVICE S.R.O., může být prováděna těmito způsoby. – Převodem na účet na základě vystavené faktury. Hotově na základě podepsané smlouvy o přepravě osob.Přijímáme platby v Českých korunách, nebo v Eurech. Při potvrzení rezervace je zákazník povinen složit zálohu v hodnotě 50% z celkové ceny služeb.

Storno podmínky: Doprava s místem mimo Prahu

Změny a storno transferů, u kterých není místo vyzvednutí v Praze nebo cesta mimo Prahu, podléhají odlišným storno podmínkám. Zrušení musí být provedeno alespoň 72 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek, jako paušalizovanou náhradu škody ve formě smluvní pokuty uhrazené Zákazníkem. Důvodem uplatnění 100% storna (smluvní pokuty) je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory, zachovávat jeho čistotu a nepoškozovat majetek dalších přepravovaných osob, nebo tyto osoby v době přepravy neobtěžovat jakýmkoliv způsobem. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou společnosti či objednanému přepravci, nebo třetím osobám svým jednáním způsobí.

Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas, viz důvody uvedené výše.

Storno podmínky:

Letištní transfer: V případě, kdy má letadlo zpoždění více jak 30 minut, tuto rezervace můžeme zrušit (kvuli času u dalších zakázek).

V případě zrušené potvrzené objednávky méně než 48 hodin, před objednaným termínem je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny objednávky.

V případě zrušení potvrzené objednávky méně než 24 hodin, před objednaným termínem je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny objednávky.
V případě jakéhokoliv poškození nebo znečištění vozu ze strany zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady na opravu vozu v plné výši.

Ostatní:

V limuzíně poskytujeme skleněné skleničky nebo kelímky.