V případě zrušené potvrzené objednávky méně než 48 hodin, před objednaným termínem je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny objednávky.

V případě zrušení potvrzené objednávky méně než 24 hodin, před objednaným termínem je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny objednávky.
V případě jakéhokoliv poškození nebo znečištění vozu ze strany zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady na opravu vozu v plné výši.

Změny a storno transferů, u kterých není místo vyzvednutí v Praze, podléhají odlišným storno podmínkám. Zrušení musí být provedeno alespoň 72 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek, jako paušalizovanou náhradu škody ve formě smluvní pokuty uhrazené Zákazníkem. Důvodem uplatnění 100% storna (smluvní pokuty) je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.